Petsa at resulta ng pagdating ni magellan

Ang Kastilang gobernador, na sa huli ay tinawag na viceroy noong 1589, ay siyang taga pamahala sa konsilyo ng makapangyarihang audiencia.

Sa nagdaang mga panahon, ang Pilipinas ay naging biktima ng kolonyalismo at imperyalismo, sa kamay ng mga bansang Espanya at Estados Unidos.

Ang mga kabilang sa uring principalia ay mayayaman, mataas ang kalagayan sa buhay, at tumatamasa ng maraming mga prebelihiyo na wala sa mga katutubo.

Ito ang pinagmulan ng oligarchic na sistema ng pamamahala.

Kasali sa mga pangunahing pagbabago na dala ng kastilang kolonyalismo ay ang pagsasapribado ng mga lupang dating pampubliko na sa ngayon, pag-aari na ng mga miyembro ng principalia.

Ang Pilipinas ay hindi gaanong kumikita bilang isang kolonya, at ang matagal na digmaan laban sa mga Dutch noong ika 17 siglo pati na ang problema sa mga muslim ay siyang muntik nang magpataob ng pondo ng kolonya.

Search for petsa at resulta ng pagdating ni magellan:

petsa at resulta ng pagdating ni magellan-66petsa at resulta ng pagdating ni magellan-75petsa at resulta ng pagdating ni magellan-53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “petsa at resulta ng pagdating ni magellan”